Exmont Invest s.r.o.

Služby

  • Prefabrikácia a montáž potrubia
  • Montáž potrubia a zariadení Bioethanolu
  • Montáž potrubia a zariadení Bionafty
  • Montáž potrubia a zariadení v Petrochemických rafinériách
  • Montáž veľkoobjemových nádrží na skladovanie až do 60000m3
  • Montáž zariadení lakovní automobiliek
  • Montáž oceľových konštrukcií
  • Montáž ťažkých zariadení