Exmont Invest s.r.o.
 

Politika kvality

Základným dokumentom pre politiku kvality je vízia spoločnosti EXMONT INVEST,spol.s r.o. Hlavnou stratégiou firmy je uspokojovať požiadavky a potreby zákazníkov pri zabezpečovaní produktov a služieb podľa predmetu činnosti.Zákazník,jeho nároky a požiadavky na kvalitu produktu je pre EXMONT INVEST,spol s.r.o. záväzok trvalého zlepšovania sa .Pre splnenie tejto stratégie je nutné -zabezpečiť vysokú a stabilnú kvality dodávaných produktov,diel a služieb -zvyšovať výkonnosť pracovníkov ich pravidelným vzdelávaním a udržiavaním kvalifikácie -zabezpečiť zvyšovanie úrovne dodávateľov so schopnosťou plnenia potrieb organizácie -dodržiavať podmienky príslušnej legislatívy

ZOBRAZIŤ VIAC