Exmont Invest s.r.o.

Politika kvality

Politika kvality

Podkladom pre politiku kvality je vízia spoločnosti EXMONT INVEST,spol.s r.o.

Hlavnou stratégiou firmy je uspokojovať požiadavky a potreby zákazníkov pri zabezpečovaní produktov a služieb podľa predmetu činnosti.Zákazník,jeho nároky a požiadavky na kvalitu produktu je pre EXMONT INVEST,spol s.r.o. záväzok trvalého zlepšovania sa .Pre splnenie tejto stratégie je nutné 

-zabezpečiť vysokú a stabilnú kvality dodávaných produktov,diel a služieb

-zvyšovať výkonnosť pracovníkov ich pravidelným vzdelávaním a udržiavaním kvalifikácie

-zabezpečiť zvyšovanie úrovne dodávateľov so schopnosťou plnenia potrieb organizácie

-dodržiavať podmienky príslušnej legislatívy

-upevňovať postavenie organizácie na tuzemskom,ale aj zahraničnom trhu vysokou flexibilitou,

odbornosťou a konkurencieschopnosťou.

-zdokonaľovať všetky činnosti uprednosťovaním preventívnych opatrení na predchádzanie nekvality.

-zdokonalovať a upravovať kvalitu technlogických postupov používaných  pri činnosti organizácie v zmysle  požiadaviek spoločného europského trhu

Základným cieľom organizácie je poskytnúť svojim klientom kvalitné produkty a služby,spĺňajúce kritéria noriem,zákonov a špecifických požiadaviek zákazníka