Exmont Invest s.r.o.

Referencie

 • 1996 - Montáž vrát Vodného stupňa Gabčíkovo; Zákazník: Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava, Slovensko;
  Rozsah: 540t-kus, spolu 2ks, rozmer vrát 20m x 22m x 2m
 • 1997 - PPC Paroplynová kotolňa Bratislava, výroba a montáž potrubia;
  Zákazník: Lentjes mce, Rohlietung und Anlagebau, GmbH, Rattingen, Germany; Rozsah: 980 000kg, Termín : 10 mesiacov
 • 1997 - Montáž technologického zariadenia lakovne pre VW Bratislava.
  Zákazník: GEC ALSTHOM, AIR Industrie Systems, Paris, Francúzsko; Doba montáže: 3 mesiace
 • 1997 - Rozvody chladiacej vody a procesného vzduchu pre VW Bratislava, zákazník VW Bratislava, Slovensko; Rozsah: 30 000 m
 • 1998 - Spracovanie ťažkých zvyškov, Slovnaft, Blok 66, Bratislava; Výroba a montáž potrubia, montáž zariadení FCC a Merox;
  Zákazník: Raytheon Engineers and Constructors, The Hague, Holland;
  Rozsah: 2 800 000 kg potrubia & 2 200 000 kg zariadenia, Termín: 11 mesiacov
 • 1999 - Kralupy nad Vltavou - FCC - spracovanie ťažkých zvyškov, montáž potrubia a zariadení;
  Zákazník : Fluor Daniel, den Haag - Holandsko; Termín: 12mesiacov
 • 2001 - Dunbar, UK, Montáž potrubia slinku - Cementáreň Blue Circle Dunbar; Doba montáže: 3 mesiace
 • 2001 - Lakovňa BMW, Mníchov; Zákazník: DURR AIS Butzbach, Nemecko
  montáž potrubia a zariadení. Doba montáže: 8 mesiacov
 • 2002 - VW Bratislava, umývarka karosérii, lakovňa; Zákazník: DURR BUTZBACH, Nemecko; Montáž potrubia a zariadení lakovne; Doba montáže: 4 mesiace
 • 2003 - Neusiedler Ružomberok, SR: Projekt CBS Retrofit, Montáž potrubia a zariadení; Doba montáže: 6 mesiacov
 • 2003 - Blending motorovej nafty - Slovnaft Bratislava, SK; Zákazník: Intech s.r.o, Montáž potrubia a zariadení; Doba montáže: 6 mesiacov
 • 2004 - Montáž skladovacej nádrže melasy 50 000m3Považský cukor Trenčianska Teplá, Slovensko; Zákazník: JPM Nemecko; Doba montáže: 6 mesiacov
 • 2004 - Závod na odsírenie palív HRP7, Slovnaft; Zákazník: ABB lummus Global, Brno, ČR; Montáž potrubia a zariadení; Doba montáže: 12 mesiacov
 • 2005 - Lakovňa PSA Trnava - Zákazník: Haden Intl.USA; Montáž potrubia a zariadení; Doba montáže: 12 mesiacov
 • 2005 - Kia Žilina. Montáž hlavných napojovacích médií. Zákazník: DURR BUTZBACH, Nemecko; Montáž potrubia lakovne; Doba montáže: 8 mesiacov
 • 2006 - Bioetanol, Vrdy, ČR. Zákazník: Chemoprag a.s.; Montáž potrubia a zariadení, montáž Fermentorov; Doba montáže: 12 mesiacov
 • 2006 - Bioetanol,Leopoldov, SR. Zákazník: Enviral a.s. Montáž OK a zariadení,montáž vonkajších potrubí; Doba montáže: 7 mesiacov
 • 2006 - Rekonštrukcia Reaktora a Regenerátora FCC v a.s. Slovnaft Bratislava. Montáž zariadení a potrubia. Zákazník ABB Lummus Global, ČR
  Doba rekonštrukcie: 5 týždňov
 • 2006 - REVAMP FCC,CAPEX, OPEX, Slovnaft MOL, Bratislava, Modifikácia Reaktora & Regenerátora, Montáž potrubia,zákazník ABB Lummus Global Brno, ČR. Doba montáže:4+1 mesiace
 • 2007 - Montáž skladovacích nádrží melasy 2x60.000m3Nord Zukker Klein Wanzleben, Nemecko; Zákazník: JPM Nemecko; Doba montáže: 7 mesiacov
 • 2007 - Bioetanol, Trmice, ČR. Zákazník: Chemoproject Praha. Montáž zariadení a potrubia. Doba montáže: 8 mesiacov
 • 2007 - Intenzifikácia výroby čpavku, Duslo Šala, Montáž potrubia a zariadení. Zákazník: Kovoprojekta Brno, ČR, Doba montáže: 7 mesiacov
 • 2007 - SHDS jednotka, Česká Rafinerska, Kralupy, ČR, Montáž potrubia a zariadení, zákazník: ABB Lummus Global Brno, ČR, Doba montáže 6 mesiacov
 • 2007 - Montáž skladovacích nádrží na PHM 4x18500m3Oiltanking Gent, Belgicko
  Zákazník JPM Nemecko,Doba montáže 7 mesiacov
 • 2008 - MEROCO Montáž závodu na výrobu bionafty, Meroco Leopoldov, Slovenská republika
  Zákazník: Chemoprojekt a.s., Česká republika, Doba montáže 6 mesiacov
 • 2008 - Huyndai Montáž lakovne Nošovice, Česká republika. Zákazník Duer, Nemecko.
  Montáž potrubia. Doba montáže:8 mesiacov
 • 2008 - Oiltanking, Gent, Belgicko. Zákazník: JPM,Nemecko. Montáž palivových nádrží 2x55000m3.
  Doba montáže 6 mesiacov
 • 2008 - Vitol Eurotank, Amsterdam Holandsko - Zákazník: Blohm & Voss, Nemecko, Montáž nádrží 4x37,500m3.
  Doba montáže:6 mesiacov
 • 2008-2009 - HDS Gasoil Unit Gdansk, Poľsko. Zákazník CB&I Wiesbaden, Nemecko.
  Prefabrikácia a montáž potrubia
 • 2009 - Rekonštrukcia Hydrokraku, Slovnaft. Zákazník CB&I Brno, ČR.
  Montáž potrubia a zariadení; doba montáže: 3 mesiace
 • 2010 - Butadien II, Kralupy, ČR. Zákazník Chemoprojekt a.s., ČR.
  Montáž potrubia. Doba montáže :5 mesiacov
 • 2010 - Letisko Bratislava, SR.
  Zákazník ZIPP a.s., SR. Montáž nosnej oceľovej konštrukcie budovy nového terminálu. Doba montáže: 5 mesiacov
 • 2010 - Nový zimný štadión O.Nepelu Bratislava, SR.
  Zákazník Ingsteel a.s. Montáž oceľovej konštrukcie budovy. Doba montáže 7 mesiacov
 • 2010 - Polybutadien, Kralupy, ČR, Zákazník Synthos a.s. Kralupy. (CBI Lummus Brno) Prefabrikácia potrubia. Doba prefabrikácie 3 mesiace
 • 2010 - Polybutadien, Kralupy, ČR, Zákazník CBI Lummus Brno. Montáž potrubia. Doba montáže 5 mesiacov
 • 2009-2016 - Bilfinger ROB Beveren-Kallo, Belgicko Prefabrikácia potrubia pre projekty Bilfinger ROB
 • 2010-2016 - JE Mochovce, SR. Montáž potrubia HCP. Zákazník Modřany, Česká rep. Montáž HCP pre 3. a 4. Blok, primárne a sekundárne potrubie
 • 2010-2012 - Oiltanking, Antwerp, Belgicko - zákazník JPM, Germany. 6 skladovacích zásobníkov 1x43000m3, 2x23000m3, 3x 30000m3 Montáž. Doba montáže 16 mesiacov
 • 2012 - Messer –Slovnaft a.s. Montáž jednotky na výrobu dusíka:Zákazník Messer a.s.,Výstavba  4 mesiace
 • 2013 - Enviral a Polnopo Leopoldov, SR: Montáž jednotiek KGJ .Potrubné zapojenie zemného plynu,pary a CHUV a napájacej vody. Doba montáže 3 mesiace
 • 2013 - Pieskovňa TREUL 06,Guenskirchen,Rakúsko.Montáž separátora piesku.Zákazník Binder&Co,
  doba montáže 5 mesiacov
 • 2013 - VW Bratislava Montáž a potrubné zapojenie vzduchových chladičov.Montáž PEHD a nerezových potrubí.Montáž vzduchových chladičov.Zákazník VW Bratislava. Doba montáže 6 mesiacov
 • 2013 - Terminál kompresorovej stanice zemného plynu,Veľké zlievce. Montáž potrubia.
  Zákazník  CKD Energetika   s.r.o.,Doba montáže 12 mesiacov
 • 2014 - Intezifikácia výroby močoviny.Duslo Šala.Montáž potrubia.Montáž zariadení jednotky.
  Zákazník Chemoprojekt Praha.Doba montáže 4 mesiace
 • 2014-2015 - LDPE4 Slovnaft Bratislava.Prefabrikácia a montáž potrubia.Zákazník Integral Montage ,Rakúsko
  Doba montáže  13 mesiacov
 • 2015-2016 - VW Crafter ,Wresznia,Polsko.Montáž potrubia pomocných médií.zákazník Duerr Nemecko.
  Doba montáže 8 mesiacov
 • 2016 - NHCU Rehabilitation.Česká Rafinérska Litvínov,ČR.Prefabrikácia a montáž potrubí.
  Montáž  zariadení.Zákazník CBI s.r.o Brno
 • 2017-2018 Jaguar Land Rover,Nitra. Montáž potrubia pomocných médií.zákazník Duerr Nemecko.
  Doba montáže 8 mesiacov
 • 2018- Magna Steyer Nucleus,Maribor,Slovinsko, Montáž potrubia pomocných médií.zákazník Duerr Nemecko.
  Doba montáže 4 mesiace
 • 2018- Mondi Štetí,Česká republika.1.Projekt DNCG montáž potrubia 2.Projekt PM7 Steam-Kadant Montáž potrubia.Zákazník  Energochem Brno,ČR. Prefabrikácia a montáž potrubia. 
 • 2018- Basra ,BASRA Crude Destilation No.4 LPG unit,Iraq.Contractor:Technoexport,a.s.Praha,Prefabrikácia potrubia. Spolu DINCH 17.800
 • 2019- Slovnaft a.s., AAR Unit Bl.98,Contractor INTECH s.r.o.,Montáž zariadenia a prefabrikácia a montáž potrubia.Hodnota projektu: 1,100.000 €
 • 2020- Ceska Rafinerska,Litvinov,Česká  rep.NHCU Rehabilitation,Prefabrikácia  montáž potrubia,Montáž zariadení jednotky,Montáž oceľových konštrukcií.Contractor:McDermot s.r.o Brno,Česká rep.Hodnota projektu: 1,900.000€
 • 2020- Mondi Šteti,Česká rep,Rebuild  of PM1,Prefabrikácia  a montáž potrubia -Spolu DINCH 78.000 Contractor Energochem a.s Brno
 • 2021- Eurochem Scrubber,Belgium. Prefabrikácia potrubia.Contractor Bilfinger ROB N.V.Hodnota projektu : 180.000€
 • 2020-2021-Eurostream,Vysokotlaké produktovodné potrubné prepojenie Slovensko - Polsko,Montáž potrubia a zariadení,Contractor:Energochem a.s.Brno.Hodnota projektu 1,150.000€  
 • 2022-Opel Gliwice,Polsko-Montáž lakovne.Contractor Geico Taikisha,Taliansko.Montáž procesného potrubia a potrubia pomocných médií.Montáž skidov.Spolu 22000 DInch
 • 2022-2023-VW Hannover,Nemecko-Montáž lakovne.Contractor Geico Taikisha,Taliansko.Montáž procesného potrubia a potrubia pomocných médíí.Montáž skidov.Spolu 47600 DInch
 • 2022-2023-NTZ NH3 Montáž veľkokapacitného zásobníka čpavku Duslo Šala 33000m3.Montáž potrubia a Fleury.Contraktor Technoexport Praha,Ceská republika.Hodnota projektu 2,6 mil.€